قرارداد وایتانگی به زبان فارسی

Farsi / Persian | English

مطالب آنلاین

.برای سفارش دادن پوستر به ما ایمیل بزنید

آیا می خواهید راجع به این قرارداد بیشتر بدانید؟

Hamideh Karimi (right) with fellow translator Miguel Medero.

Hamideh Karimi was born in Iran and studied at Shahid Chamran University. She emigrated to Aotearoa in 2019, and is now a water engineer in Tauranga. She completed a Tikanga and Treaty course with Rauawaawa Kaumātua Trust & Tangata Tiriti at Hui Te Rangiora Marae in 2019.

Hamideh translated Te Tiriti resources into her native language, Farsi/Persian. There are many groups in Aotearoa who speak dialiects of Farsi and read Persian script.